Dla Uczelni i Szkół

WSPÓŁPRACA NA RZECZ MŁODYCH LUDZI

Nasza Fundacja współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami i szkołami z całej Polski – podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi. Celem tej kooperacji jest:

 1. rozwój uczniów i studentów, zarówno w obszarze kompetencji twardych i miękkich, głównie w formie warsztatów i szkoleń;
 2. wprowadzanie młodych ludzi na rynek pracy, m.in. poprzez organizację programów stażowych, praktyk, wolontariatu, pierwszej pracy;
 3. rozwój nauczycieli, prowadzony przez kadrę Fundacji i we współpracy z firmami,
 4. zwiększenie jakości usług edukacyjnych i zadbanie o ich silniejsze powiązanie z rynkiem pracy, m.in. poprzez tworzenie klas patronackich, zmiany w programach nauczania, badania;
 5. wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego na wszystkich etapach nauczania, w szczególności poprzez wprowadzenie doradztwa do szkół i studia podyplomowe dla doradców zawodowych.
UCZELNIE WYŻSZE

Nasza współpraca z uczelniami to głównie:

 1. Diagnoza. Od lat badamy studentów pod kątem kompetencji miękkich, przedsiębiorczych, analitycznych i językowych. Uczelnie z całego kraju korzystają z naszego know-how przy pisaniu i realizacji swoich projektów. Mamy za sobą dziesiątki podobnych realizacji.
 1. Rozwój.Wspieramy uczelnie w rozwoju zarówno swojej kadry, jak i studentów. Szkolimy wykładowców, biura karier i organizacje studenckie. Dla studentów mamy cały wachlarz warsztatów rozwojowych, organizowanych najczęściej we współpracy z biznesem. Przybliżamy im narzędzia niezbędne na rynku pracy.
 1. Rekrutacje. Zapewniamy miejsca stażowe, praktyki, wolontariaty i pierwszą pracę dla najzdolniejszych i najbardziej zmotywowanych studentów. Warto zaznaczyć, że ponad 70% studentów przyjętych na staże otrzymuje propozycję dalszej współpracy po zakończeniu stażu.
SZKOŁY BRANŻOWE I TECHNIKA

Od 2008 roku łączymy szkoły branżowe i technika z biznesem. Do naszego ogólnopolskiego programu dołączyło już kilkudziesięciu pracodawców i szkół. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym wspólnym działaniom uczniowie staną się w przyszłości bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

Na czym dokładnie polega współpraca?

 • Doprowadzamy do poznania się dwóch stron, szkół i firm – nie jest to wcale takie proste;
 • Organizujemy spotkania uczniów z biznesem w szkołach – firmy prowadzą prelekcje, wykłady, prowadzą testy;
 • Firmy zapraszają uczniów i nauczycieli na praktyczne warsztaty do swoich siedzib, pokazują nowoczesne rozwiązania;
 • Współtworzymy klasy patronackie, wspieramy kształcenie dualne;
 • Wspieramy najlepszych poprzez stypendia – firmy udzielają stypendiów dla najlepszych uczniów, np. swoich klas patronackich.
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Z badań przeprowadzonych przez naszą Fundację wynika, że 30% studentów pomyliło się wybierając kierunek nauki. Wiemy też, że niezadowolenie z pracy jest jedną z głównych przyczyn wypalenia zawodowego i wielu problemów emocjonalno-zdrowotnych. Chcemy dać młodzieży dobry start. Chcemy, żeby dokonywali mądrych wyborów edukacyjno-zawodowych. Z tego względu, we współpracy ze szkołami:

 1. prowadzimy zajęcia doradcze dla uczniów;
 2. przygotowujemy szkoły do samodzielnej realizacji doradztwa dla uczniów;
 3. szkolimy kadrę pedagogiczną szkół: psychologów, pedagogów i doradców zawodowych;
 4. prowadzimy studia podyplomowe dla przyszłych doradców zawodowych.

Poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi dajemy uczniom możliwość przyjrzenia się sobie w kontekście posiadanych predyspozycji oraz zdolności, a szkoły wspieramy w profesjonalizacji tego obszaru. Uzupełniamy ich wiedzę na temat rynku edukacyjnego i rynku pracy. Wspieramy rodziców aby jak najlepiej pomagali dzieciom w podejmowaniu właściwych decyzji. Mamy dla nich szkolenia, prelekcje, materiały edukacyjne.

DLA MŁODSZYCH DZIECI

Nasza Fundacja organizuje warsztaty dla dzieci, które w bajkowy sposób uczą, że tylko dzięki wzajemnej akceptacji, współpracy i komunikacji można zakończyć z sukcesem różne przedsięwzięcia, teraz i w przyszłości. Prowadzimy warsztaty dla dzieci już od 4 roku życia. Możemy je prowadzić po polsku i po angielsku.

Celem naszych działań jest szeroko pojęty rozwój dzieci. Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych psychologów i doradców, a zajęcia odbywają się w odpowiednio dobranych grupach wiekowych. Patronat nad programem objęło Kuratorium Oświaty.

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją wspólnych działań, prosimy o kontakt.