Konferencja MIĘDZY SZKOŁĄ A PRACĄ

17 czerwca 2019
Cropped shot of a businessman extending his arm for a handshake

 

Gmina Tarnowo Podgórne oraz Fundacja Rozwoju Talentów mają przyjemność zaprosić na konferencję „MIĘDZY SZKOŁĄ A PRACĄ. Wymiana perspektyw pomiędzy stronami kształtującymi rynek pracy przyszłego pracownika”. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, w godzinach 10.00-15.00 w Pałacu Jankowice w Gminie Tarnowo Podgórne.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz integracji podmiotów, które wspólnie funkcjonują i kształtują rynek pracy młodych osób. Wydarzenie będzie okazją do ugruntowania wiedzy na temat obecnego systemu edukacji w Polsce, z uwzględnieniem punktów stycznych i dobrych praktyk.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli szkół, pracodawców oraz instytucji publicznych i społecznych, ze szczególnym naciskiem na podmioty z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 czerwca 2019 roku wyłącznie poprzez krótki formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia wymagają potwierdzenia ze strony Organizatorów.

ZGŁOŚ SIĘ


PROGRAM KONFERENCJI
(pobierz  PDF)

 • 09:30        Rejestracja
 • 10:00        Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
 • 10:30        Pipeline rekrutacyjny. Działania podejmowane przez Pracodawców na różnych szczeblach edukacji, w celu kształtowania rynku przyszłych pracowników (Anna Dyl, ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów)
 • 10:50        System edukacji w Polsce.Vademecum polskiego szkolnictwa, ukazane poprzez punkty styczne dla szkół, pracodawców, doradców oraz instytucji publicznych (Justyna Bąk, ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów)
 • 11:10       Metody poszukiwania pracy, a metody poszukiwania pracownika. Podsumowanie dwóch edycji badań oraz wyniki bieżącego monitoringu wskaźników gospodarczo – ekonomicznych z uwzględnieniem gminy Tarnowo Podgórne (Alicja Koperska, Dominik Zasada, eksperci Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej).
 • 11:30        Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (Sławomir Szymczak, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych).
 • 11:50        Przerwa kawowa
 • 12:20        Dobre praktyki. Skuteczna współpraca między biznesem i edukacją. Różne perspektywy.
   • 12:20        Instytucje Publiczne: Zespół Szkół Technicznych a potrzeby lokalnego biznesu (Gmina Tarnowo Podgórne)
   • 12:40        Organizacje społeczne: projekt doradczy realizowany w Gminie Tarnowo Podgórne (Fundacja Rozwoju Talentów)
   • 13:00        Pracodawcy: współpraca ze szkołami a realizacja celów biznesowych (Kimball Electronics Poland)
   • 13:20        Szkoły: współpraca Swarzędzkiej „Jedynki” z firmą VW (Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich)
 • 13:40        Lunch
 • 14:10        Debata z przedstawicielami Władz, Szkół oraz Pracodawców (Prowadzenie: Anna Korzeniewska, Założycielka Fundacji Rozwoju Talentów)
 • 14:50        Podsumowanie
 • 15:00        Zakończenie konferencji

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji


PRELEGENCI

Justyna Bąk – ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów, pedagog, doradca zawodowy, metodyk, konsultant edukacyjny i rozwojowy. Szkoli trenerów i nauczycieli do pracy z grupami. Metodyk, który konstruuje programy edukacyjne i szkoleniowe. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

Anna Dyl– ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów, współautorka i koordynator projektów innowacyjnych związanych z pozyskiwaniem młodych pracowników, projektantka narzędzi wspierających rekrutację i ocenę potencjału.

Martyna Miłosz – Specjalista ds. Rekrutacji w Kimball Electronics, współorganizatorka Programu Stażowego STER dedykowanego dla studentów kierunków technicznych. Absolwentka psychologii, ma ponad czteroletnie doświadczenie w obszarze HR.

Sławomir Szymczak – doradca regionalny ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych; utworzył kilkadziesiąt placówek edukacyjnych; koordynator projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych.

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

 Alicja Koperska – pedagożka i ekonomistka, certyfikowana trenerka, pracownik Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dominik Zasada – psycholog, doradca zawodowy, pracuje w Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, gdzie zajmuje się głównie analizą danych ilościowych – śledzeniem statystyki publicznej.

Piotr Stasiak – autor koncepcji i założeń funkcjonalno-użytkowych oraz projektów placówek kształcenia zawodowego spełniających technologiczne standardy wyposażenia dostosowanego do innowacyjnego kształcenia zawodowego i nadawania uprawnień pod potrzeby partnerów rynku zatrudnienia; ekspert MEN ds. kształcenia zawodowego; prelegent na konferencjach metodycznych w realizowanych rozwiązaniach dydaktyki zawodowej; wdraża rekomendacje skutkujące podniesieniem jakości pracy szkół i placówek kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.