Konferencja MIĘDZY SZKOŁĄ A PRACĄ

17 czerwca 2019
Cropped shot of a businessman extending his arm for a handshake


DATA
: 17.06.2019 (poniedziałek)
GODZINA: 10:00-15:00
MIEJSCE: Pałac Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice k. Poznania
UDZIAŁ: bezpłatny (liczba miejsc ograniczona)
ORGANIZATORZY: Gmina Tarnowo Podgórne oraz Fundacja Rozwoju Talentów
ZAPISY: do 10.06.2019 poprzez formularz online (link poniżej)

ZGŁOŚ SIĘ!

Zgłoszenia wymagają potwierdzenia ze strony Organizatora.


JAKI JEST CEL KONFERENCJI?

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz integracji podmiotów, które wspólnie funkcjonują i kształtują rynek pracy młodych osób. Wydarzenie będzie okazją do ugruntowania wiedzy na temat obecnego systemu edukacji w Polsce, z uwzględnieniem punktów stycznych i dobrych praktyk realizowanych przez przedstawicieli szkół, pracodawców oraz instytucji publicznych.


CZY TA KONFERENCJA JEST DLA CIEBIE?

Konferencja jest skierowana do osób zainteresowanych tematyką łączenia edukacji z biznesem, w szczególności do:

 • Pracodawców
 • Doradców zawodowych
 • Pracowników Biur Karier
 • Nauczycieli zawodu
 • Dyrektorów szkół
 • Wójtów, Burmistrzów
 • Instytucji publicznych i społecznych


JAKIE UZYSKASZ KORZYŚCI?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat obecnego systemu edukacji w Polsce
 • Zapewnimy wymianę doświadczeń oraz integrację różnych podmiotów zajmujących się pracą na styku edukacji i rynku pracy
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji


PROGRAM KONFERENCJI
(pobierz  PDF)

 • 09:30        Rejestracja
 • 10:00        Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
 • 10:30        Pipeline rekrutacyjny. Działania podejmowane przez Pracodawców na różnych szczeblach edukacji, w celu kształtowania rynku przyszłych pracowników (Anna Dyl, ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów)
 • 10:50        System edukacji w Polsce.Vademecum polskiego szkolnictwa, ukazane poprzez punkty styczne dla szkół, pracodawców, doradców oraz instytucji publicznych (Justyna Bąk, ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów)
 • 11:10       Metody poszukiwania pracy, a metody poszukiwania pracownika. Podsumowanie dwóch edycji badań oraz wyniki bieżącego monitoringu wskaźników gospodarczo – ekonomicznych z uwzględnieniem gminy Tarnowo Podgórne (Alicja Koperska, Dominik Zasada, eksperci Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej).
 • 11:30        Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (Sławomir Szymczak, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych).
 • 11:50        Przerwa kawowa
 • 12:20        Dobre praktyki. Skuteczna współpraca między biznesem i edukacją. Różne perspektywy.
   • 12:20        Instytucje Publiczne: Zespół Szkół Technicznych a potrzeby lokalnego biznesu (Tadeusz Czajka, Gmina Tarnowo Podgórne)
   • 12:40        Organizacje społeczne: projekt doradczy realizowany w Gminie Tarnowo Podgórne (Justyna Bąk, Fundacja Rozwoju Talentów)
   • 13:00        Pracodawcy: współpraca ze szkołami a realizacja celów biznesowych (Martyna Miłosz, Kimball Electronics Poland)
   • 13:20        Szkoły: współpraca Swarzędzkiej „Jedynki” z firmą VW (Piotr Stasiak, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu)
 • 13:40        Debata z przedstawicielami Władz, Szkół oraz Pracodawców (Prowadzenie: Anna Korzeniewska, Założycielka Fundacji Rozwoju Talentów)
   • Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
   • Jacek Kostka, Dyrektor Finansowy Hochland Polska
   • Kinga Gałęcka, HR Business Partner i Członek Zarządu DSM Nutritional Products
   • Agata Sąsiadek, HR FIBAR Group
   • Piotr Stasiak, ekspert MEN ds. kształcenia zawodowego
 • 14:10        Podsumowanie
 • 14:30        Lunch
 • 15:00        Zakończenie konferencji

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji


PRELEGENCI

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

Justyna Bąk – ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów, pedagog, doradca zawodowy, metodyk, konsultant edukacyjny i rozwojowy. Szkoli trenerów i nauczycieli do pracy z grupami. Metodyk, który konstruuje programy edukacyjne i szkoleniowe. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

Anna Dyl– ekspert merytoryczny Fundacji Rozwoju Talentów, współautorka i koordynator projektów innowacyjnych związanych z pozyskiwaniem młodych pracowników, projektantka narzędzi wspierających rekrutację i ocenę potencjału.

Martyna Miłosz – Specjalista ds. Rekrutacji w Kimball Electronics, współorganizatorka Programu Stażowego STER dedykowanego dla studentów kierunków technicznych. Absolwentka psychologii, ma ponad czteroletnie doświadczenie w obszarze HR.

Sławomir Szymczak – doradca regionalny ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych; utworzył kilkadziesiąt placówek edukacyjnych; koordynator projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych.

 Alicja Koperska – pedagożka i ekonomistka, certyfikowana trenerka, pracownik Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dominik Zasada – psycholog, doradca zawodowy, pracuje w Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, gdzie zajmuje się głównie analizą danych ilościowych – śledzeniem statystyki publicznej.

Piotr Stasiak – autor koncepcji i założeń funkcjonalno-użytkowych oraz projektów placówek kształcenia zawodowego spełniających technologiczne standardy wyposażenia dostosowanego do innowacyjnego kształcenia zawodowego i nadawania uprawnień pod potrzeby partnerów rynku zatrudnienia; ekspert MEN ds. kształcenia zawodowego; prelegent na konferencjach metodycznych w realizowanych rozwiązaniach dydaktyki zawodowej; wdraża rekomendacje skutkujące podniesieniem jakości pracy szkół i placówek kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.