Dla Partnerów

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Celem naszej współpracy z Partnerami: Firmami, Organizacjami pozarządowymi, Uczelniami i szkołami jest zapewnienie młodym ludziom startu w lepszą przyszłość. Dzięki współpracy diagnozujemy predyspozycje, rozwijamy i wprowadzamy młode osoby na rynek pracy.

Od początku istnienia Fundacji budujemy ją na partnerstwie. Wierzymy, że każdy z nas jest w czymś dobry i dopiero połączenie tych kompetencji daje prawdziwą przewagę.

WSPÓLNIE MOŻEMY:
  1. rozwinąć młode osoby pod kątem potrzeb rynku pracy, zarówno w obszarze kompetencji twardych i miękkich, głównie w formie warsztatów i szkoleń,
  2. wprowadzić je na rynek pracy, m.in. poprzez organizację programów stażowych, programów wolontariatu i zapewnienie pierwszej pracy;
  3. zwiększyć jakość usług edukacyjnych i zadbać o ich silniejsze powiązanie z rynkiem pracy, m.in. poprzez tworzenie klas patronackich, zmiany w programach nauczania i szkolenie kadry pedagogicznej,
  4. wesprzeć rozwój poradnictwa zawodowo-osobowego, w szczególności poprzez wprowadzenie doradztwa do szkół, czy studia podyplomowe dla doradców zawodowych.
JAKIE PROBLEMY PARTNERÓW ROZWIĄZUJEMY?
  1. Brak czasu lub innych zasobów na skrupulatną realizację procesów (rekrutacyjnych, doradczych, szkoleniowych).
  2. Trudności w dotarciu z informacją do młodych osób lub niezadowalająca efektywność realizowanych w tym zakresie działań (rekrutacje do szkół/firm, programy rozwojowe, konkursy itp.)
  3. Nieznajomość spectrum możliwości działań prospołecznych zarówno wśród firm, jak i ich pracowników (obustronnie korzystny CSR, wolontariat kompetencji)

Dołącz do grona ponad 100 współpracujących z nami organizacji! Zostań naszym Partnerem! Współpraca daje ogrom korzyści.

JAK MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM?
  1. Zgłoś nam taką chęć lub odpowiedz pozytywnie na nasze zaproszenie;
  2. Ustalmy zakres wspólnych działań;
  3. Podpisz umowę.

Działamy na terenie całej Polski. Wspierają nas izby gospodarcze, topowe firmy i NGOsy, najlepsze szkoły i uczelnie. Pracujemy pod patronatem Kuratorium Oświaty i Krajowej Izby Gospodarczej. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji firm szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00200/2008 oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7681. Jesteśmy partnerem instytucji zaufania publicznego. Poznaj nasz ZESPÓŁ i sprawdź nasze REFERENCJE.