Dla Partnerów

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Od początku istnienia Fundacji budujemy ją na partnerstwie. Celem naszej współpracy z Partnerami: Firmami, Organizacjami pozarządowymi, Uczelniami i szkołami jest zapewnienie młodym ludziom startu w lepszą przyszłość.  Dołącz do grona ponad 100 współpracujących z nami organizacji! Zakres naszej współpracy z Partnerami:

DZIAŁANIA STRATEGICZNE: AUDYT, STRATEGIA, IMPLEMENTACJA

Cel: Zwiększenie efektywności i optymalizacja procesów w zakresie długofalowego pozyskiwania stażystów, praktykantów, wolontariuszy i młodych pracowników.

 • audyt istniejących rozwiązań i realizowanych działań
 • analiza potrzeb biznesowych i możliwości organizacyjnych + raport
 • przygotowanie kompleksowej strategii działań skierowanych do młodych osób
 • określenie mierników sukcesu
 • opracowanie narzędzi
 • wsparcie w doborze wykonawców, implementacja działań

SZKOLENIA

Szkolenia tworzą logiczną sekwencję, kompleksowo przygotowujący do skutecznego pozyskania i utrzymania młodego człowieka w organizacji. Jest to idealne rozwiązanie dla podmiotów, które realizują lub chciałaby realizować różnorodne inicjatywy na rzecz młodych ludzi: rekrutacje, konkursy, warsztaty, projekty rozwojowe.

 • Szkolenie dla osób promujących inicjatywy skierowane do młodych ludzi „Jak mówić, żeby być słyszanym”
 • Szkolenie dla osób prowadzących wykłady, zajęcia, warsztaty lub wycieczki po miejscu pracy „Jak przygotować i przeprowadzić wystąpienia, których odbiorcami są młodzi ludzie”
 • Szkolenie dla obecnych lub przyszłych opiekunów stażystów / praktykantów / wolontariuszy / młodych pracowników „Komunikacja i zarządzanie młodymi talentami w celu utrzymania ich w organizacji”
 • Szkolenie dla stażystów / praktykantów / osób zatrudnionych świeżo po szkole lub studiach „Organizacja pracy własnej”

NARZĘDZIA DLA HR

Zapewniamy naszym Partnerom wsparcie narzędziowe i procesowe, dzięki któremu będą jeszcze skuteczniej pozyskiwać i selekcjonować młodych ludzi. Są to między innymi budowanie lub modyfikacja narzędzi dla HR, opracowanie procesów / zaawansowanych lejków selekcyjnych / modeli kompetencyjnych, czy też budowanie narzędzi na zamówienie.

DORADZTWO ZAWODOWE

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce jakościowego, dopasowanego do potrzeb rynku pracy doradztwa zawodowego. Chcemy to zrobić poprzez:

 • kontynuację działań doradczych skierowanych bezpośrednio do uczniów, realizowanych w szkołach podstawowych
 • realizację działań rozwijających kompetencje doradców zawodowych i przybliżających im rynek pracy
 • tworzenie narzędzi do pracy dla doradców zawodowych
 • tworzenie zaawansowanych projektów z zakresu doradztwa zawodowego dla miast/gmin
 • tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i potrzeb pomiędzy edukacją i biznesem

EXCELDAY ®

Wspólnie z naszymi Partnerami i wolontariuszami pomagamy młodym ludziom w zdobyciu oraz rozwoju kompetencji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy. W tym przypadku, w poznaniu praktycznego wykorzystania programu MS Excel. Wypełniamy tym samym zdiagnozowaną lukę kompetencyjną. Projekt ma formę wolontariatu kompetencji. Jest realizowany na wszystkich poziomach szkół: podstawowych, średnich i wyższych.

Partner strategiczny programu: Microsoft

JAK MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM?

Zostań naszym Partnerem! Współpraca daje ogrom korzyści.

 1. Zgłoś nam taką chęć lub odpowiedz pozytywnie na nasze zaproszenie;
 2. Ustalmy zakres wspólnych działań;
 3. Podpiszmy zlecenie lub umowę.

Działamy na terenie całej Polski. Wspierają nas izby gospodarcze, topowe firmy i NGOsy, najlepsze szkoły i uczelnie. Pracujemy pod patronatem Kuratorium Oświaty i Krajowej Izby Gospodarczej. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji firm szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00200/2008 oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7681. Jesteśmy partnerem instytucji zaufania publicznego. Poznaj nasz ZESPÓŁ i sprawdź nasze REFERENCJE.