ExcelDay™

ExcelDay™ to zapoczątkowana w 2017 roku w Polsce idea społeczna z aspiracjami o międzynarodowym zasięgu. Wspólnie z uznanymi, rozpoznawalnymi globalnie markami, pomagamy studentom i absolwentom w zdobyciu oraz rozwoju kompetencji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy.

Projekt ma formę wolontariatu kompetencji. Doświadczeni na rynku pracy wolontariusze – pracownicy zaangażowani w projekt firm lub osoby chcące wesprzeć ideę Fundacji w czasie prywatnym – pokazują młodym ludziom praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Wypełniają tym samym zdiagnozowaną lukę kompetencyjną.

 

Długoterminowe efekty projektu:

  • Uzupełnienie formalnego systemu edukacji o umiejętności praktyczne, niezbędne młodym ludziom na etapie przejścia (tranzycji) z edukacji na rynek pracy.
  • Zwiększenie szans młodych ludzi na wejście na rynek pracy (15-24 lata to grupa wiekowa o najwyższym wskaźniku bezrobocia w Europie wg. OECD LabourForce Statistics2017).

Więcej informacji o programie: www.ExcelDay.pl

Patronat nad programem objęła firma Microsoft