Twój 1% wesprze Talenty!

1_procent_2018_info

Wesprzyj młode Talenty w rozwoju i podejmowaniu właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych! Środki, które przekażesz naszej Fundacji w ramach 1% zasilą głównie:

  1. Fundusz Stypendialny dla Talentów.Pomysł stworzenia Funduszu powstał w celu finansowego wsparcia osób, które mają zapał i chęć do realizacji swoich pasji w obszarach nauki, muzyki i sportu. Zbyt często o porzuceniu wielkich marzeń decydują kwestie finansowe. A że Talenty – osoby zdolne, zmotywowane i konsekwentne, są bliskie naszemu sercu, chcemy im pomóc przezwyciężyć tę barierę. Fundusz ma charakter ogólnopolski i realizowany jest w ciągu całego roku. Pomóż nam wspierać utalentowane, młode osoby!
  2. Program doradztwa zawodowego skierowany do uczniów szkół podstawowych.Program Zawodowe Horyzonty jest realizowany przez naszą Fundację od 2008 roku pod patronatem Kuratorium Oświaty, na terenie całej Polski. Naszym celem jest wsparcie uczniów w dokonywaniu mądrych wyborów edukacyjno-zawodowych. Założenia te realizujemy poprzez diagnozę i rozwój predyspozycji, kompetencji oraz umiejętności zawodowych dzieci i młodzieży. Diagnozujemy ok. 500-1000 uczniów rocznie, szkolimy doradców zawodowych, nauczycieli, wspieramy rodziców, dostarczamy szkołom materiały edukacyjneOrganizujemy spotkania biznesu z doradcami i uczniami.

Dziękujemy!

Projekt 1% wspiera Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl.