Zawodowe Horyzonty

Program Zawodowe Horyzonty jest realizowany przez naszą Fundację od 2008 roku. Istotą Programu jest mądre, oparte na rynku pracy doradztwo zawodowe oraz łączenie edukacji z biznesem poprzez tworzenie przestrzeni do współpracy (spotkań, seminariów, konferencji). Program jest prowadzony pod patronatem Kuratorium Oświaty, na terenie całej Polski.

Wspieramy szkoły w rozwoju i wdrażaniu programów doradztwa zawodowego. Diagnozujemy ok. 500 uczniów rocznie, szkolimy doradców zawodowych, nauczycieli, wspieramy rodziców, dostarczamy szkołom materiały edukacyjne. Organizujemy spotkania biznesu z doradcami i uczniami. Naszą największą przewagą są dbałość o jakość merytoryczną Programu oraz zespół doświadczonych psychologów, socjologów i doradców zawodowych.

Nasze doświadczenie:

  • Co roku diagnozujemy predyspozycje ok 500 rocznie;
  • Od 2008 roku lat szkolimy doradców zawodowych – zarówno w formie konsultacji indywidualnych jak i grupowych;
  • Tworzymy programy studiów podyplomowych w obszarze doradztwa zawodowego i edukacyjnego dla uniwersytetów i prowadzimy je naszą kadrą.
  • Tworzymy strategie działań w obszarze doradztwa zawodowego (od przedszkola do osób dorosłych) dla jednostek publicznych.
  • Tworzymy indywidualne, wieloletnie programy doradztwa zawodowego dla szkół na zamówienie miast/gmin.

Jeśli jesteś zainteresowany włączeniem szkoły lub klasy Twojego dziecka do programu, skontaktuj się z nami TUTAJ.

Program Zawodowe Horyzonty jest programem non-profit, co oznacza, że nasza Fundacja nie generuje na nim zysku. Szkoły, rodzice lub organy prowadzące pokrywają jednak koszty związane z prowadzeniem zajęć dla uczniów lub szkoleń dla kadry lub oracowaniem materiałów merytorycznych dla szkół/miast/gmin.